Charakterystyka zawodu

Kwalifikacje w zawodzie kucharz:

 • Sporządzanie potraw i napojów

Miejsca pracy kucharza:

 • podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej (bary, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki)
 • restauracje, kawiarnie, hotele,
 • zakłady gastronomiczne w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Do głównych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Niezbędna jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z organizacją prac porządkowych, z prawidłowym przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Skierowanie z Urzędu Miasta Lublin
 • Wyniki testów gimnazjalnych
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
 • Dwie fotografie

opracowanie:
Barbara Białkowska
Elżbieta Czyżewska