Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): TRZECI

Kwalifikacje

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 3. prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w szklarniach, halach, magazynach, przechowalniach;
 • w tunelach foliowych, chłodniach, pakowniach;
 • w różnej wielkości obiektach zamkniętych, w których znajdują się miejsca do produkcji grzybów jadalnych;
 • w punktach zbytu roślin, przetwórniach lub w sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, giełdach;
 • w pomieszczeniach magazynowych, gdzie przechowywane są, np. środki ochrony roślin, pakowania, przeznaczone do sprzedaży roślin;
 • w pomieszczeniach biurowych, w których między innymi sporządzana jest dokumentacja związana z produkcją oraz sprzedażą roślin, odbywa się praca związana z planowaniem lub rozliczaniem produkcji roślin ozdobnych;
 • w parkach i ogrodach prowadzonych: przy domach prywatnych i domach wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej, na terenach miejskich, przy budynkach przemysłowych i handlowych;
 • na terenach zielonych przy autostradach, ulicach, liniach kolejowych i tramwajowych;
 • na terenie obiektów sportowych, placów zabaw i innych terenów rekreacyjnych;
 • przy wodach stojących i płynących (np. zbiornikach wodnych, bagnach, stawach, rzekach itp.);
 • we własnym gospodarstwie.