Nasz szkoła bierze udział w programie Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo w ramach Europejskiego Programu Społecznego realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W ramach tego programu uczniowie zakładają realnie działającą firmę na wzór spółki jawnej. Celem przedsięwzięcia jest nauka poprzez praktyczne działanie.  Ta forma pracy umożliwia uczniom samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności sprzyjających postawom przedsiębiorczym. Przedmiotem działalności naszego miniprzedsiębiorstwa ,,Masklas” jest wykonywanie profesjonalnych masaży.