Organizacja roku szkolnego 2019/2020
1. Zebranie Rady Pedagogicznej 29.08.2019
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 02.09.2019
3. Msza św., Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona Szkoły,

Ślubowanie klas pierwszych.

11.10.2019
4. Zebrania z rodzicami.

Szkoła podstawowa. 

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

27.09.2019
5. Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej listopad 2019
6. Święto Niepodległości. 08.11.2019
7. Termin powiadamiania  rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów zawodowych 08.11.2019
8. Termin wystawiania ocen w klasach 4mt, 2kp. 6.12.2019
9. Zebranie klasowych zespołów nauczycieli 6.12.2019
10. Praktyki zawodowe technik informatyk.  Klasa:   2kp  16.12.2019 -25.01.2020
11. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej klas 4it, 4mt, 2kp 12.12. 2019
12. Wieczór wigilijny grudzień 2019
13. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru, konsultacje 20.12.2019
14. Ferie świąteczne 23.12.- 01.01.2020
15. Ferie zimowe 13.01.- 26.01.2020
16. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 

Koniec pierwszego semestru szkoły policealnej 1ap,1bp

28.01.2020

31.01.2020

17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz  poprawki; 4it, 4mt, 2kp 9.01 – 15.02.2020
18. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 30.01.2020
19. Zebrania z rodzicami 31.01.2020
20. Konsultacje dla rodziców, zebrania klasowych zespołów nauczycieli 23-26.03.2020
21. Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej marzec 2020
22. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  uczniów klas  3al, 4mt, 4it  o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 24.03.2020
23. Wiosenna przerwa świąteczna
  1. -14.04.2020
24. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej klas 3al, 4it, 4mt 21.04.2020
25. Zakończenie zajęć klas 3al, 4it, 4mt 24.04.2020
26. Praktyki zawodowe klasy;2it,  2kt, 3kt, 3it, 2kp, 2ap, 2bp maj 2020
27. Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe 04. – 06.05.2020
28. Ustne egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem
29. Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe zgodnie z harmonogramem OKE
30. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców   o   ocenach    na koniec roku szkolnego 25.05.2020
31. Zebranie KZN pozostałych klas 15-19.06.2020
32. Wystawianie ocen rocznych 15.06.2020
33. Egzamin potwierdzający kwalifikacji w zawodzie: 1ap, 1bp, 2ap, 2bp oraz poprawki 22.06 – 09.07. 2020
34. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej 22,23. – 06.2020
35. Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 25.06.2020
36. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020