Terminarz organizacji roku szkolnego 2022/2023

1.      

Zebranie  Rady Pedagogicznej

30.08.2022 godz.10.00

2.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

3.      

Zebrania z rodzicami.

Szkoła podstawowa

Szkoły ponadpodstawowe

 

 

30.09.2022 W

4.      

Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych

do 30.09.2022

5.      

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień patrona Ośrodka.

Ślubowanie klas pierwszych.

14.10.2022

 

6.      

Święto Niepodległości.

 

10.11.2022

7.      

Zebrania Klasowych zespołów Nauczycieli klas 4kt, 4it.

08.12.2022

8.      

Termin wystawiania ocen w klasach 4kt, 4it.

12.12.2022

9.      

Klasyfikacyjne  zebranie Rady pedagogicznej klas 4kt, 4it.

13.12.2022

10.            

Wieczór wigilijny. 

grudzień 2022

11.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru.

do 03.01.2023

12.            

Ferie świąteczne.

 

23.12 – 31.12.2022

13.            

Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ).

02 -11.01.2023

14.            

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 03.01.2023

15.            

Klasyfikacyjne  zebranie Rady pedagogicznej

01.02.2023H 02.02.2023W

16.            

Koniec pierwszego semestru szkoły policealnej.

03.02.2023

17.            

Egzaminy zawodowe

od 09 -21 .01.2023

18.            

Zebrania z rodzicami.

03.02.2023

19.            

Plenarne  zebranie Rady Pedagogicznej.

luty 2023

20.            

Ferie zimowe.

16 -29.01.2023

21.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  uczniów klas  4kt, 4it o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

 

24.03.2023

22.            

Wiosenna przerwa świąteczna.

Zebranie KZN klas maturalnych 4kt, 4it.

06. -11.04.2023

20.04. 2023

23.            

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas 3al, 4it, 4kt.

25.04.2023

24.            

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

28.04.2023

25.            

Praktyki zawodowe

04 -31.05.2023

26.            

Egzamin maturalny

od 04.05.2023

27.            

Egzamin ósmoklasisty

 23-25.05.2023

28.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców   o   ocenach    na koniec roku szkolnego .

do 15.05.2023

29.            

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 15.05.2023

30.            

Zebranie KZN pozostałych klas. Zaplanowanie zajęć rewalidacji na przyszły rok szkolny.

01-12.06.2023

31.            

Egzaminy zawodowe.

od 01 – 18.06.2023

32.            

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

14.06.2023H

15.06.2023W

33.            

Zakończenie roku szkolnego.

23.06.2023

34.            

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

czerwiec 2023