Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 22.09.2017
3. Dzień Patrona Szkoły 22.09.2017
4. Zebrania z rodzicami 22.09.2017
5. Dzień Edukacji Narodowej 16.10.2017
6. Święto Niepodległości 10.11.2017
7. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Listopad 2017
8. Zebrania z rodzicami Listopad 2017
9. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenach niedostatecznych w I semestrze klas 4kt,4it oraz słuchaczy III semestru 2kp Szkoły Policealnej 13.11.2017
10. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasy 4it, 4kt, 2kp 14.12.2017
11. Wieczór wigilijny 18.12.2017
12. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru 22.12.2017
13. Ferie świąteczne – Boże Narodzenie 23.12-01.01.18
14. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczniów kl. 4it i 4 kt oraz słuchaczy III semestru kl. 2 kp 11.01.2018
15. Termin wystawienia ocen 15.01.2018
16. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 22, 23.01.2018
17. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.01.2018
18. Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Styczeń 2018/ Luty 2018
19. Zebrania z rodzicami 26.01.2018
20. Praktyki zawodowe 26.02-23.03.2018
21. Konsultacje dla rodziców, zebrania zespołów 22, 23.03.2018
23. Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Marzec 2018
24. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców uczniów klasy 3 al, 4kt, 4it o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku 23.03.2018
25. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04 2018
26. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasy: 3al, 4kt,4it 24.04.2018
27. Zakończenie roku szkolnego 3 al, 4kt, 4it 27.04.2018
28. Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe 04-08.05.2018
29. Ustne egzaminy maturalne Wg harmonogramu
szkolnego
30. Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe Wg harmonogramu OKE
31. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego oraz słuchaczy semestru II i IV Szkoły Policealnej 11.05.2018
32. Wystawianie ocen rocznych 08.06.2018
33. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie klas: 2kt, 2it, 3it, 3kt, 3ez, 3iz, 1kp, 2kp, 1ap, 1bp 19.06.2018
34. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 13, 14.06.2018
35. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018
36. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.06.2018