Organizacja roku szkolnego 2018/2019
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
2. Dzień Patrona Szkoły
Msza św. inauguracyjna rok szkolny
24.09.2018
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 27.09.2018
4. Zebrania z rodzicami 28.09.2018
5. Dzień Edukacji Narodowej 12.10.2018
6. Praktyki zawodowe technik informatyki i archiwista klas: 3it, 2kp, 2ap, 2bp 1-26.10.2018
7. Święto Niepodległości 9.11.2018
8. Termin powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów zawodowych 9.11.2018
9. Termin wystawiania ocen w klasach 4kt, 4it 10.12.2018
10. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas 4kt, 4it 13.12.2018
11. Wieczór wigilijny grudzień 2018
12. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru 15.12.2018
13. Ferie świąteczne
Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia)
23.12.2018

styczeń 2019

14. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady pedagogicznej klas: 2ap, 2bp, 2kp
Koniec pierwszego semestru szkoły policealnej
4.01.2019
15. Termin wystawiania ocen 11.01.2019
16. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie E.14, EE08 oraz poprawki 9.01 – 16.02.2019
17. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej marzec 2019
18. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców uczniów klas: 3al, 4kt, 4it o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 29.03.2019
19. Wiosenna przerwa świąteczna
Zebranie Klasowych Zespołów Nauczycieli klas maturalnych: 3al, 4kt, 4it
24.04.2019
20. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas 3al, 4kt, 4it 26.04.2019
21. Praktyki zawodowe klasy 3mt maj 2019
22. Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe zgodnie z harmonogramem OKE
23. Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenach na koniec roku szkolnego 20.05.2019
24. Zebranie Klasowych Zespołów Nauczycieli pozostałych klas maj 2019
25. Wystawianie ocen rocznych 7.06.2019
26. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Kwalifikacje: E.13, EE.09, AU. 63, AU. 64, A14, T06 oraz poprawki
17.06 – 04. 07. 2019
27. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 12,13.06.2019
28. Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019
29. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 21.06.2019