1.  
Zebranie Rady Pedagogicznej

28.08.2020

 1.  
Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

 1.  
Zebrania z rodzicami. Szkoła podstawowa,

Szkoły ponadpodstawowe.

Ostatni tydzień września

25.09.2020

 1.  
Szkolenie Rady Pedagogicznej.

Według terminarza ustalonego przez zespół

 1.  
Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych.

14.10.2020

 1.  
Święto Niepodległości.

10.11.2020

 1.  
Praktyki zawodowe w zawodzie technik informatyk – 4it,4kt

07-12.12.2020

 1.  
Zebrania Klasowych Zespołów Nauczycieli klas 4kt, 4it,3al.- (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ).

01.12.2020

 1.  
Termin wystawiania ocen w klasach 4kt, 4it, 3al.

04.12.2020

 1.  
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej klas 4kt, 4it,3al.

10.12.2020

 1.  
Koniec semestru klas 4kt, 4it,3al.

11.12.2020

 1.  
Ferie świąteczne.

23.12.20.- 4.01.21

 1.  
Konsultacje dla rodziców. Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ).

11-15.01.2021

 1.  
Termin wystawiania ocen.

18.01.2021

 1.  
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej H, W

20.01,21, 21.01.2021

 1.  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

18.01 – 19.02.2021

 1.  
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

28.01.2021

 1.  
Zebranie z rodzicami.

29.01.2021

 1.  
Ferie zimowe.

1-14.02.2021

 1.  
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej.  
 1.  
Konsultacje dla rodziców uczniów klas 3al, 4kt, 4it informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego . Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia- podsumowanie ).

22.03.2021

 1.  
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej klas 3al, 4it, 4kt.

21.04.2021

 1.  
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

30.04.2021

 1.  
Praktyki zawodowe.

04-31.05.2021

 1.  
Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe.

4-20.05.2021

 1.  
Egzamin ósmoklasisty

25-27.05.2021

 1.  
Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenie niedostatecznej na koniec roku szkolnego .

14.05.2021

 1.  
Zebranie KZN pozostałych klas.

7-11.06.2021

 1.  
Wystawianie ocen rocznych.

14.06.2021

 1.  
Egzamin potwierdzający kwalifikacji w zawodzie.

21.06 – 08.07.2021

 1.  
Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej H, W

16.06.21, 17.06.2021

 1.  
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

24.06.2021

 1.  
Zakończenie roku szkolnego.

25.06.2021