XVII Liceum Ogólnokształcące

 

Dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

  • przygotowuje do podjęcia studiów

 

BUDYNEK W PEŁNI DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POSIADA WINDY PIONOWĄ I POZIOMĄ.

 

Metryka