Dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

  • przygotowuje do podjęcia studiów

 

BUDYNEK W PEŁNI DOSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. POSIADA WINDY PIONOWĄ I POZIOMĄ.

 

Metryka
Autor tekstu: Barbara Białkowska, Elżbieta Czyżewska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska