Rok szkolny 2017/2018

ZADANIA ZREALIZOWANE I ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W I SEMESTRZE

Zadanie 1 – Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.
W lipcu  2017r. uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych u pracodawców. Staże zawodowe odbywały się w lubelskich firmach: Vico sp.j., Ctrl+Z Serwis Komputerowy, Proacta.
Zadanie 2 – Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Od października nauczyciele zawodu – technik informatyk i technik masażysta będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i studiach podyplomowych, mających na celu zdobycie nowych wiadomości i  umiejętności, które wykorzystają w pracy z młodzieżą.
Zadanie 3 – Wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego.
Od października 2017r. uruchomiona zostanie platforma e-learningowa – ( technik informatyk).
Zadanie 4 – Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi.
W listopadzie 2017r.  uczniowie w zawodzie technik masażysta będą brali udział w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie zapoznają się z różnorodnymi metodami terapii manualnej.
Zadanie 5 – Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
Od października 2017r. rozpoczną się zajęcia specjalistyczne:

W zawodzie technik masażysta

  • Anatomia i fizjologia – warsztaty
  • Masaż leczniczy – warsztaty
  • Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu i wybranych jednostkach chorobowych

W zawodzie technik informatyk

  • Wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania CMS
  • W październiku 2017r. uczniowie technikum będą brali udział w  laboratoriach z robotyki – zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik.
Zadanie 6 – Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
Od września 2017r. rozpocznie się doposażenie pracowni informatycznej i pracowni masażu w nowoczesny specjalistyczny sprzęt umożliwiający doskonalenie umiejętności
 

Zrealizowane zadania:

Wizyta studyjna w Akademii Medycznej

W poradni rehabilitacyjnej