Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie planuje następujące działania:

  • Kontynuacja akcji zbierania nakrętek.
  • Organizacja wyborów radnego z naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
  • Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego.
  • Zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników.
  • Włączenie się w akcje „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i „Góra grosza”.
  • Organizacja imprez integracyjnych dla uczniów SOSW.

Opiekun Samorządu Szkolnego:
mgr Magdalena Fatyga
mgr Monika Borucka