Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym nasze działania będą oparte o program rozwoju samorządności uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Prof. Zofii Sękowskiej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie pt.: „Nic o Nas bez Nas” .

Głównymi celami będą:

 • Wdrażanie do samodzielności i aktywności społecznej.
 • Podejmowanie przez uczniów samodzielnych działań na rzecz rozwoju szkoły i najbliższego otoczenia.
 • Rozwijanie świadomości obywatelskiej.
 • Wzmocnienie poczucia wpływu uczniów na sprawy szkoły.
 • Zdobycie doświadczeń współpracy z innymi osobami (inni uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice).
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.
 • Rozwijanie umiejętności wspólnego planowania i realizacji działań.

Bardzo istotnym punktem naszych działań będzie aktywne włączanie się w działania pilotażowej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

Opis planowanych działań na rzecz rozwijania samorządności uczniowskiej:

 1. Przeprowadzenie przez przedstawicieli SU (wspólnie z nauczycielami WOS-u i wychowawcami klas) warsztatów edukacyjnych „Nic o Was bez Was” dotyczących roli samorządu uczniowskiego i zasad jego funkcjonowania oraz odpowiedzialności obywatelskiej w zakresie udziału w wyborach i innych wydarzeniach społecznych i obywatelskich.
 2. Zorganizowanie kampanii wyborczej kandydatów do rady SU, debaty z kandydatami.
 3. Zorganizowanie zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego (ustalenie terminów spotkań).
 4. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego (na bieżąco).
 5. Aktualizowanie podstrony Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły (na bieżąco).
 6. Zorganizowanie konkursu dla klas pierwszych „Co wiesz o swojej nowej szkole?”.
 7. Zorganizowanie zabawy „Rozpoznaj swojego nauczyciela”.
 8. Włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej połączonego ze ślubowaniem klas pierwszych.
 9. Zorganizowanie konkursu „Klasa Gospodarzem Szkoły”.
 10. Organizowanie konkursów i spotkań tematycznych związanych z bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie (np.: pierwszy dzień wiosny, rocznice wydarzeń historycznych, walentynki, sukcesy polskich sportowców).
 11. Włączanie się w różnego rodzaju akcje organizowane na terenie miasta Lublin ( „Ile waży św. Mikołaj?”, „Zakręcona akcja” – zbiórka plastikowych nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie).
 12. Podjęcie współpracy z sąsiadującym przedszkolem i warsztatami terapii zajęciowej w celu wypracowania wspólnych działań, poznania własnych potrzeb, możliwości i integracji.

Przewidywane efekty działań:

 • Większe zaangażowanie uczniów w życie Ośrodka i budowanie ich postawy społeczno-obywatelskiej.
 • Pokonanie bariery obojętności wobec wydarzeń organizowanych na terenie Ośrodka, dzielnicy, miasta.
 • Rozwinięcie odwagi wyrażania własnych poglądów, wiary we własne możliwości.
 • Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i wzrost świadomości obywatelskiej uczniów.