Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): CZWARTY

Kwalifikacje

PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych

PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji PGF.03. Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych:

  1. realizacji procesów wykonywania druków luźnych i łączonych,
  2. realizacji procesów wykonywania opraw,
  3. wykonywania opakowań;

2. w zakresie kwalifikacji PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej:

  1. planowania produkcji poligraficznej,
  2. kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

  • w drukarniach i zakładach introligatorskich;
  • w firmach prowadzących usługi poligraficzne;
  • w firmach rzemieślniczych;
  • w punktach małej poligrafii;
  • we własnej firmie.