W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji

Witold Przeszlakowski
e-mail: bbi@lublin.eu
tel. 81 466 17 70.

 

Ochrona danych osobowych w szkole

Poradnik UODO i MEN