„Z drugim człowiekiem musisz spotkać się nie powierzchownie,
ale w najgłębszych warstwach jego duszy, serca i umysłu”.

Antoine de Saint – Exupery „Twierdza”

Koło Dziennikarskie zostało powołane w grudniu 2016 roku z inicjatywy polonistki pani Ewy Kożuszek.

Koło wydaje gazetkę szkolną WYŚCIGOWA 31.

Celem koła jest kształtowanie osobowości uczniów, przygotowanie do odgrywania różnych ról w dorosłym życiu rodzinnym i społecznym, pogłębianie zainteresowań dziennikarskich, medialnych, kulturowych, informatycznych, kształcenie biegłości w posługiwaniu się różnymi formami wypowiedzi (pisane, mówione), wyrabianie umiejętności samodzielnego opracowywania materiałów, poszukiwania i gromadzenia informacji, ich selekcjonowania i przetwarzania, określania własnego stanowiska, umotywowanych sądów aprobujących lub krytycznych oraz przełamywanie barier niepełnosprawności.

Zadaniem Koła Dziennikarskiego jest wieloaspektowa współpraca z innymi kołami, organami szkoły, m.in. internatem, nauczycielami oraz instytucjami.

Koło działa w oparciu o autorski Program Koła Dziennikarskiego, napisany przez panią Ewę Kożuszek, zawierający: cele, zadania, treści programowe, szczegółową tematykę, przewidywane osiągnięcia uczniów, a jego działalność podlega okresowej ewaluacji i rekomendacjom.

Wyścigowa 31 – listopad 2017r.

Wyścigowa 31 – kwiecień 2018r.

Wyścigowa 31 – luty 2019r.

Wyścigowa 31 – marzec 2023r.