PODSUMOWANIE II EDYCJI SZKOLNYCH BUDŻETÓW OBYWATELSKICH

23 lutego 2023 roku w Galerii Labirynt odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Szkolnych Budżetów Obywatelskich,z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek Szkolnych Zespołów Roboczych oraz dyrekcji szkół. Wydarzenie było okazją do podziękowania placówkom za zaangażowanie w cały proces.

Wszystkie szkoły zakwalifikowane do udziału w II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich miały do rozdysponowania kwotę 4 tys. zł. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkół, rozmawiali o swoich potrzebach, zgłaszali pomysły, tworzyli projekty, a następnie sami wybierali te, które ich zdaniem były najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Przypominamy, że w naszej szkole zwyciężyły następujące projekty: „Niezwykle niezbędne rolety do sali 209”, „Przenośny projektor” oraz „Strefa wypoczynku przed szkołą”.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za pracę podczas realizacji projektu.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem

Pozdrawiamy,

Szkolny Zespół Roboczy w składzie: Nikola Wojciechowska, Sebastian Sidor, Stanisław Naja, Patryk Zdunek, Jarosław Grudziński, Dorota Kret, Monika Borucka, Magdalena Fatyga.


Zachęcamy wszystkich Uczniów i Uczennice naszej szkoły do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Termin do 9.01.2023 r.

 
Pozdrawiamy,
Szkolny Zespół Roboczy

SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE – WYNIKI

01 grudnia 2022 r. ogłosiliśmy uroczyście wyniki głosowania na Szkolne Budżety Obywatelskie.

Głosować mogli uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

Każdy mógł oddać tylko jeden głos na maksymalnie cztery projekty.

Oddano 191 głosów ważnych i 1 głos nieważny.

Najwięcej głosów otrzymały 3 projekty:

  • Przenośny projektor (90 głosów)

Projekt przewiduje zakup przenośnego projektora, który umożliwi nauczycielom uatrakcyjnienie zajęć w salach, które nie są wyposażone w rzutnik lub tablicę interaktywną. Dodatkowo, sprzęt może okazać się przydatny w organizacji imprez szkolnych odbywających się w sali gimnastycznej lub innych miejscach w szkole. Każdy nauczyciel lub pracownik szkoły będzie miał dostęp do projektora. Autorzy projektu: Tadeusz Borys, Kacper Gołębiowski, Jan Chołyk, Daniel Matacz, Malwina Adamiec. Koszt projektu 800 zł

  • Niezwykle niezbędne rolety do sali 209 (81 głosów)

Projekt przewiduje zakup nowych ciemnych rolet do sali 209. Dzięki nim będą lepsze warunki zadawania egzaminów zewnętrznych, nauki oraz organizacji konkursów dla całej społeczności szkolnej. Dotychczasowe rolety w sali są za jasne i nie widać tego co jest wyświetlane na ekranie. Autorzy projektu: Filip Olender, Adam Kielech

Koszt projektu: 2200 zł

  • Strefa wypoczynku przed szkołą (78 głosów)

Projekt przewiduje organizację miejsca na terenie zielonym szkoły, które będzie wyposażone w ławki ustawione w półokręgu, na których uczniowie będą mogli wypoczywać w czasie przerw i po lekcjach. Będzie to również miejsce do spotkań klasowych np.: podczas godzin wychowawczych, rewalidacji oraz niektórych zajęć lekcyjnych.

Autorzy projektu: Ewa Kożuszek, Aleksandra Szymaniak, Magda Bednarska, Urszula Bogdanowicz, Daria Wolińska, Jan Kondrat

Koszt projektu: 2300 zł

Na realizację SBO w naszej placówce otrzymaliśmy 4000 zł. Ponieważ projekt „Strefa wypoczynku przed szkołą”, otrzymał trzecią w kolejności liczbę głosów, a projekty zajmujące dwa pierwsze miejsca wykorzystują sumę 3000 zł, będzie możliwa częściowa realizacja tego projektu.

Dziękujemy Wszystkim autorom projektów, za udział w tym niezwykle ważnym projekcie. Gratulujemy pomysłowości, odwagi  i pracowitości. Cieszymy się, że głosowanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej.

Prezentacja

Pozdrawiamy,

Szkolny Zespół Roboczy


SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE – GŁOSOWANIE

Serdecznie zapraszamy całą społeczność naszej szkoły(uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz pracowników) do wzięcia udziału w głosowaniu na projekt do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Głosujemy za pomocą formularza dostępnego pod linkiem podanym poniżej.

https://forms.office.com/r/ueXAs8MM8Y

Głosowanie trwa w dniach 18.11. 2022 r. – 21.11.2022 r.

Głos można oddać tylko raz.

Wyniki zostaną ogłoszone 25.11.2022 r.

Pozdrawiamy,

Szkolny Zespół Roboczy


Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego projekty zgłoszone w II edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

Pozdrawiamy,
Szkolny Zespół Roboczy


SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE – LISTA PROJEKTÓW PO WERYFIKACJI

Lista projektów


Jesteśmy już po kolejnych etapach działań związanych z realizacją SBO w naszej szkole.

Etapy generowania pomysłów oraz pisania i składania projektów wzbudziły w naszych uczniach i pracownikach wiele pozytywnych emocji.

Szkolny Zespół Roboczy służył wszystkim pomocą w „Punkcie konsultacyjnym”, a także podczas „Maratonu pisania projektów”.

26 października 2022 roku zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji zgłoszonych projektów.Kolejne działania już wkrótce.


17 października 2022 roku rozpoczynamy etap pisania i składania projektów.

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcję oraz pozostałych pracowników naszej szkoły do zapoznania się z Regulaminem Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz harmonogramem działań. Zachęcamy Wszystkich do składania własnych projektów (należy wykorzystać do tego celu formularz internetowy – link poniżej).

https://forms.office.com/r/VrAva8JKN7

Pamiętajcie, że projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły, a ich efekty muszą być ogólnodostępne (czyli powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna).

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Regulamin

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorkami projektu w naszej szkole (p. Magdaleną Fatygą i p. Moniką Borucka).

Zapraszamy również na „Maraton pisania projektów”, który odbędzie się 18 października 2022 r. w godzinach 12.40 – 13.55, w sali 209 oraz do punktu konsultacyjnego, który będzie działał 17 października 2022 r. w godzinach 9.55 – 10.10 oraz 13.25 – 13.55 przy szafkach szkolnych.

O wyborze zwycięskich projektów zdecyduje społeczność naszej szkoły w tajnym głosowaniu.

Życzymy wielu pomysłów i owocnej pracy przy pisaniu projektów.

Pozdrawiamy serdecznie, Szkolny Zespół Roboczy


Zapraszamy do obejrzenia filmu


SZKOLNE BUDŻETY OBYWATELSKIE – ZNOWU DZIAŁAMY

W nowym roku szkolnym rozpoczynamy drugą edycję Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

W ramach realizacji tego projektu powołaliśmy Szkolny Zespół Roboczy, opracowaliśmy regulamin oraz harmonogram działań.

Uczestniczymy w szkoleniach prowadzonych przez Biuro Partycypacji Społecznej Miasta Lublin (ale to nie koniec, jeszcze kilka przed nami).

Chcemy Wam przypomnieć czym są SBO.

Szkolny budżet partycypacyjny/obywatelski to „proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej najczęściej przez dyrekcję lub rodziców) decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.” (Szkolny Budżet Partycypacyjny – wskazówki dla początkujących, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 2019).

Szkolne Budżety Obywatelskie integrują społeczności szkolne, rozwijają i promują samorządność oraz tworzą przestrzenie do realizacji projektów spełniających marzenia dzieci i młodzieży.

W zeszłym roku, dzięki funduszom z projektu, zostały zakupione szafki, w których możecie zostawiać swoje rzeczy, bezprzewodowy zestaw nagłośnienia imprez szkolnych oraz garnki i patelnie dla kucharzy.

W tym roku mamy znowu do wykorzystania 4000 złotych.

Od 28 września 2022 roku rozpoczynamy etap generowania pomysłów, który potrwa do 13 października 2022 roku.

Szczegółowy harmonogram naszych działań jest dostępny w załączniku poniżej.

harmonogram

Każdy z Nas może przedstawić swój pomysł (projekt na inwestycje lub zakupy).Można je umieszczać na tablicy korkowej, która znajduje się na I piętrze w okolicach szafek szkolnych.

Pamiętajcie, nie ma złych pomysłów.Zachęcamy Was do działania.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/szkolny-budzet-obywatelski/aktualnosci-/

Wspólnie zmieniajmy naszą szkołę!

Pozdrawiamy,

Szkolny Zespół Roboczy