Czas zdalnego nauczania został wykorzystany przez nauczycieli wychowania fizycznego do przeprowadzenia, wśród uczniów i słuchaczy naszego Ośrodka, szkolnego plebiscytu pt. „NAJLEPSZY POLSKI SPORTOWIEC 2021 ROKU”. Po zapoznaniu z tegorocznymi  sukcesami sportowymi polskich zawodników, uczniowie oddali głosy na swoich faworytów.Czytaj całość