Lp. Nazwa koła Opiekun Termin spotkania sala
1. Teatr Integra Marta Budek,
Beata Paradowska – Hordejuk,
Monika Kościuk
zgodnie
z harmonogramem
107
2. Szkolne Koło
Ligi Ochrony Przyrody
Iwona Kraśnicka
Anna Sotirow
zgodnie
z harmonogramem
106
3. Szkolne Koło Biblijne Elżbieta Czyżewska zgodnie
z harmonogramem
14
4. Koło
Matematyczno – Przyrodnicze
Zofia Radej zgodnie
z harmonogramem
210
5. Szkolne Koło
PCK
Dorota Kret
mgr Daria Polonis – Traczyńska
zgodnie
z harmonogramem
205
6. Koło dziennikarskie Ewa Kożuszek zgodnie
z harmonogramem
204

 

 

Metryka
Autor tekstu: Elżbieta Czyżewska, Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska