Koła zainteresowań

Lp. Nazwa koła Opiekun Termin spotkania sala
1. Teatr Integra Marta Budek zgodnie
z harmonogramem
107
2. Szkolne Koło
Ligi Ochrony Przyrody
Iwona Kraśnicka
Anna Sotirow
zgodnie
z harmonogramem
106
3. Koło biblijne Elżbieta Czyżewska zgodnie
z harmonogramem
14
4. Chemiczno –
doświadczalne
Zofia Radej zgodnie
z harmonogramem
210
5. Szkolne Koło
PCK
Beata Pałka
Dorota Kret
zgodnie
z harmonogramem
205
6. Szkolne Koło
Audio-Video
Elżbieta Czyżewska zgodnie
z harmonogramem
14
7. Szkolna Akademia
Filmowa
Beata Hordejuk zgodnie
z harmonogramem
105
8. Boccia Bogusław Bień środa 15:10 – 15:55 sala
gimnastyczna
9. Nordic Walking Anna Dubielis wtorek
15:05 – 15:50
co dwa tygodnie
według harmonogramu
przy sali
gimnastycznej
10. Projekt CMS Sebastian Potręć wtorek 15:05 – 16:35
od listopada
 
11. Koło dziennikarskie Ewa Kożuszek
Kamila Łukjan
zgodnie
z harmonogramem
204
12. Piłka nożna Andrzej Góźdź poniedziałek
15:00 – 15:45
sala
gimnastyczna

 

 

Metryka
Autor tekstu: Elżbieta Czyżewska, Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska