ZSZ Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2 XVII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Szkoła Policealna
nr 11
2 XI 2018r.
2 XI 2018r. 2 XI 2018r. 2 XI 2018r.
2 XI 2018r.
12 XI 2018r.
12 XI 2018r. 12 XI 2018r. 12 XI 2018r. 12 XI 2018r.
2 V 2019r. 2 V 2019r. 2 V 2019r. 2 V 2019r. 2 V 2019r.
6 – 8 V 2019r. 6 – 8 V 2019r. 6 – 8 V 2019r. 6 – 8 V 2019r. 6 – 8 V 2019r.