Dni dodatkowo wolne od zajęć dla uczniów

ZSZ Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2 XVII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Szkoła Policealna
nr 11
30 IV 2018r.
30 IV 2018r.
30 IV 2018r.
30 IV 2018r.
30 IV 2018r.
2-8 V 2018r. 2-8 V 2018r. 2-8 V 2018r. 2-8 V 2018r. 2-8 V 2018r.
1 VI 2018r. 1 VI 2018r. 1 VI 2018r. 1 VI 2018r. 1 VI 2018r.