Szkoła Podstawowa Liceum Technikum Branżowa Szkoła Usługowa Szkoła Policealna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
31.10 31.10 31.10 31.10 31.10 31.10
28.04 28.04 28.04 28.04 28.04 28.04
02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 02.05
23-25.05 egz
04-05.05 i 08.05
04-05.05 i 08.05 04-05.05 i 08.05 04-05.05 i 08.05
02.06 egz. zaw.
02.06 egz. zaw. 02.06 egz. zaw. 02.06 egz. zaw.
09.06 09.06 09.06 09.06 09.06 09.06