XVII Liceum Ogólnokształcące Technikum nr 2 Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 2 Szkoła Policealna
nr 11
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019
04-06.05.2020 04-06.05.2020 04-06.05.2020 04-06.05.2020 04.05.2020
12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020 12.06.2020
23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020 23.06.2020