W dniu 29 listopada 2017r. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu fotograficznego pod hasłem „Grzyby – skarby natury”, zorganizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie we współpracy z Lasami Państwowymi, Ligą Ochrony Przyrody i Lubelską Szkołą Fotografii. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Sali Kolumnowej. Udział w wydarzeniu wziął Wojewoda Lubelski pan Przemysław Czarnek. Tematem przewodnim konkursu było kształtowanie postawy szacunku i podziwu dla przyrody, wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem przyrody, w szczególności królestwem grzybów.
Spośród 98 nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła 3 laureatów, przyznała 9 wyróżnień i 2 wyróżnienia specjalne.
Wyróżnienia specjalne wręczono naszym uczniom: Agacie Aftyce i Robertowi Śmiechowskiemu z klasy 2ez.
Gratulujemy naszym uczniom i prezentujemy nagrodzone zdjęcia: „Grzybowe babie lato” Agaty Aftyki i „Rodzinnie…” Roberta Śmiechowskiego.
Pierwszym recenzentem zdjęć była pani Iwona Kraśnicka – opiekun SK LOP.

 

 

Metryka
Autor tekstu: Iwona Kraśnicka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska