W dniu 30 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji za udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”. Nasza szkoła zdobyła I miejsce w obszarze zawodowym: poligraficzno-drukarskim i papierniczym. Szkoła zaprezentowała swoją współpracę z firmą Ars Libri Introligatornia, Wydawnictwo s.c.
W spotkaniu udział wzięła p. Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która podkreśliła bardzo ważną rolę pracodawców podczas kształcenia zawodowego uczniów. W uroczystości wzięła udział także p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Szkołę reprezentowała p. Monika Grum nauczyciel zajęć praktycznych w zawodzie introligator, firmę Ars Libri p. Wiesław Szot.
Współpraca szkoły z firmą Ars Libri Introligatornia, Wydawnictwo s.c. trwa już od wielu lat.
Uczniowie realizują naukę zawodu introligator w rzeczywistych warunkach pracy oraz nabywają niezbędne kompetencje zawodowe.
Właściciele firmy Ars Libri Beata Kosik i Wiesław Szot włączają się w organizowanie konkursów, wycieczek zawodowych, uczestniczą w różnych wydarzeniach popularyzujących kształcenie zawodowe, sponsorują nagrody w konkursach organizowanych na terenie szkoły oraz wspomagają szkołę w drukowaniu i przygotowywaniu pamiątkowych dyplomów, podziękowań dla uczestników konkursów i innych wydarzeń organizowanych na terenie placówki, wykonują dla szkoły materiały reklamowe – ulotki, foldery itp.
Dzięki współpracy na terenie placówki powstał ośrodek egzaminacyjny spełniający standardy wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji A.14. Realizacja procesów introligatorskich. Firma Ars Libri wyposażyła salę egzaminacyjną w sprzęt, pokrywa wszystkie koszty materiałów potrzebnych do nauki zawodu introligator oraz do wykonywania zadań egzaminacyjnych.
Uhonorowaniem wieloletniej współpracy szkoły z Firmą Ars Libri Introligatornia, Wydawnictwo s.c. jest uzyskanie tytułu laureata w konkursie „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”.

 

Metryka
Autor tekstu: Monika Grum
Opracowanie red.: Barbara Białkowska, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska