Wystawa „Wszystkie ptaki składają hołd parze ptaków Feng. Sekrety haftowanej makaty chińskiej ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie” oraz „Wystawa trójbarwnie zdobionej ceramiki z czasów dynastii Tang – Luoyang – Chiny” to unikalne wystawy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego i wielkie wydarzenie kulturalne w Lublinie. Wystawy obejrzało ok. 3000 osób. Wśród zwiedzających w piątek 9 marca 2018 r. byli także słuchacze specjalności archiwista Szkoły Policealnej nr 11.
Celem wyjścia edukacyjnego było poznanie sztuki chińskiej, kształtowanie postawy szacunku i akceptacji w odniesieniu do różnorodności kulturowej, umiejętności odbioru i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego miasta. Celem wizyty w bibliotece było także nawiązanie kontaktów z Działem Zbiorów Specjalnych i ustalenie zakresu warsztatów z archiwizacji zbiorów bibliotecznych.

Razem z młodzieżą wystawę zwiedzili nauczyciele: Anna Sotirow, Małgorzata Łukawska i Jacek Kudelski

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska