Znajomość podstaw matematyki jest przydatna w życiu każdego człowieka.

Aby rozwijać i wzbudzić zainteresowanie naukami ścisłymi uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie „MATEMATYKA DLA KAŻDEGO” organizowanym przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, którego celem jest popularyzacja wiedzy matematycznej i jej zastosowań w różnych dziedzinach działalności człowieka.
W ramach projektu w dn. 16 listopada 2018 r. młodzież naszej szkoły pod opieką Zofii Radej uczestniczyła w warsztatach, w trakcie których studenci wydziału matematyki zaprezentowali, jak poradzić sobie z konstrukcjami matematycznymi pozwalającymi na uogólnienie dodawania dla nieskończonej ilości liczb.