Dnia 19 marca, w przeddzień przyjścia astronomicznej wiosny, w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczy „Piramida wiedzy” organizowany dla uczniów klas pierwszych.

Turniej miał formę testu – prezentacji multimedialnej. Pytania dotyczące zbliżającej się wiosny i rodzącej się do życia przyrody ukryte były pod 36 kulkami ułożonymi w formie piramidy. Uczniowie losowo wybierali numer pytania. Pytanie odsłaniało się z czterema odpowiedziami A, B, C, D, z których tylko jedna była poprawna. Chętnych uczniów do zabawy i odpowiedzi na pytania nie brakowało. Gratulujemy wszystkim!

Metryka
Autor tekstu: Iwona Kraśnicka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska