W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział i została doceniona w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu do końca lutego 2019 r. do Polskiego Centrum Projektu Safer Internet zgłoszonych zostało 3977 inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online. Nasza szkoła otrzymała zestaw 12 gier od Fundacji Orange, co było nagrodą dla wyróżniających się inicjatyw.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.
Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska .

W naszej szkole zorganizowaliśmy wiele inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem w bieżącym roku szkolnym, a były to:

  1. Kursy e – learningowe: Na lekcjach informatyki uczniowie dzięki platformie https://www.edukacja.fdds.pl/ uczniowie odbyli dwa kursy:
    “W Sieci” – który dostarczył im wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktów z osobami poznanymi w sieci. Przekazał porady na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z cyberprzemocą.
    “Nie dla hejtu” – zapoznał z pojęciami hejt i mową nienawiści oraz z konsekwencjami, jakie przynoszą te zjawiska. Dzięki temu uczniowie poznali metody radzenia sobie z internetowym hejtem.
  2. Konkurs informatyczny dotyczący zasad bezpieczeństwa finansów w Internecie.
  3. Warsztaty na temat bezpieczeństwa finansów. Uczniowie tworzyli przy użyciu narzędzi na stronie https://learningapps.org/ grę Milionerzy, której pytania dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem finansów w Internecie.
  4. Udział w lekcjach na temat: „Przeciwdziałanie cyberprzemocy” i „Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie” przeprowadzonych według scenariuszy dostępnych na stronie https://www.cyfrowobezpieczni.pl/
Metryka
Autor tekstu: Ewa Piotrowska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska