Projekt Krokus jest inicjatywą irlandzką, w której uczestniczy kilka krajów europejskich.

Uczestnictwo w projekcie jest upamiętnieniem dzieci zamordowanych podczas II wojny światowej oraz zwiększeniem świadomości na temat zagrożeń związanych z rasizmem i nietolerancją.
Uczestnicy uczą się o znaczeniu integracji, szacunku wobec wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności lub wyznania.
Pomimo, iż w Europie nie ma już wojny, jest jeszcze wiele krajów, które ogarnięte są konfliktem, represjami, głodem i doświadczanych przez inne trudności. Warto być świadomym tych problemów oraz podejmować działania na rzecz praw człowieka, demokracji, pokoju i pojednania.
Uczniowie naszej szkoły z klasy 1 al liceum oraz klasy 1 oz o profilu ogrodniczym, pod kierunkiem p. Ewy Kożuszek oraz p. Haliny Górniak posadzili 50 cebulek krokusów na trawniku, przed budynkiem szkoły od strony ul. Wyścigowej .
Przez kilka najbliższych miesięcy zasadzone cebulki będą obserwowane przez uczestników projektu. Gdy z gleby zaczną wystawać zielone czubki i pojawią się żółte pączki oraz kwiaty krokusów, uczniowie zrobią kwitnącym kwiatom zdjęcia i opublikują je na stronie The Crocus Club w portalu Facebook. Jest to bezpieczne forum internetowe, administrowane przez HETI, w którym uczestnicy projektu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi projektu, a także publikować zdjęcia, komentarze i przemyślenia. Jest to także forum, gdzie jego członkowie mogą nawiązywać nowe kontakty z innymi szkołami i grupami uczniów nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Dyskusja odbywa się w różnych językach głównie w języku angielskim, ale także można porozumieć się w języku polskim.
Każdy uczestnik projektu Krokus, od momentu posadzenia cebulek krokusów, po dzielenie się doświadczeniem na forum, staje się jego ambasadorem.
Z roku na rok krokusów jest coraz więcej, ponieważ ich cebulki rozmnażają się. Wraz ze wzrostem liczby osób na świecie, które zaangażowały się w sadzenie cebulek, wzrasta również liczba kwitnących kwiatów. Ostatecznie na całym świecie w lutym/marcu 2020 roku zakwitnie ponad 1,5 miliona krokusów.

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska