Klasa I

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era
2. język niemiecki Krystyna Łuniewska  
Urszula Tworek  Zofia Wąsik
Alles klar 1 Zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Alles klar Neu 1 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski Tim Falla
Paul Davies
Oxford Solutions elementary Wyd. Oxford
4. wiedza o kulturze A. Kisielewska, A. Kisielewski Ciekawi świata. Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Operon
5. historia A. Brzozowski, G. Szczepański Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006. Podręcznik do historii dla klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Wyd. Stentor
6. wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Wiedza o społeczeństwie. Wyd. OPERON
7. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnzjalnych. Wyd. OPERON
8. geografia R. Uliszak, K. Wiedermann Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
9. biologia Emilia Bonar
Weronika Krzeszowiec
Stanisław Czachorowski
Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
10. chemia Romuald Hass
Aleksandra Mrzigod
Janusz Mrzigod
To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
11. fizyka red. Maria Fiałkowska Świat fizyki. Wydawnictwo „ZamKor”
12. matematyka Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Zakres podstawowy.Podręcznik do liceum i technikum. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 1 Zakres podstawowy

13. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. MIGRA
14. edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Straus, W. Galent, Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM

 

Klasa II

L.p Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy Ponad słowami.Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język niemiecki K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik Alles klar 2. Zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Alles klar Neu 2 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski T. Falla, P. Davies Oxford Solutions pre-intermediate Wyd. Oxford
4. biologia Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik,Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era   
Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula Biologia na czasie 2.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era                                                        
5. matematyka M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka.Klasa 2. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 2 Zakres podstawowy

6. historia i społeczeństwo T. Maćkowski Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Nowa Era
I. Janicka Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Wyd. Nowa Era
7. ekonomia w praktyce Jolanta Kijakowska Ekonomia w praktyce, Operon
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla klasy II liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM

Klasa III

L.p Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel,
R. Pruszczyński,
A. Równy
Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3  Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język niemiecki Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Alles klar 3. Zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Alles klar Neu 3 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski Gregory J. Manin, Danuta Gryca Oxford Matura Trainer Repetytrorium, poziom  podstawowy  Wyd. Oxford
R. Harding, M. Markowska

Oxford Matura Trainer Repetytrorium, poziom rozszerzony Wyd. Oxford

4. biologia Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era   
Maria Marko-Worłowska, M. Jurgowiak W. Zamachowski F. Dubert Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era                                                        
5. matematyka M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka.Klasa 3. Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 3 Zakres podstawowy

6. historia i społeczeństwo J. Centek Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Nowa Era
K. Kołodziński, T. Krzemiński Poznać przeszłość. Europa i świat. Wyd. Nowa Era
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w rodzinie. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM

opracowanie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska