Nauczyciele

Pedagog, psycholog, doradca zawodowy, świetlica szkolna

Frączek Aneta – pedagog, wdż
Polonis – Traczyńska Daria – psycholog
Najda Agnieszka – doradca zawodowy
Fajgielska Małgorzata – świetlica
 
Nauczyciele języka polskiego

Białkowska Barbara – język polski
Budek Marta – język polski, logopedia. Lider zespołu
Drozd Monika – język polski
Kościuk Monika – język polski
Kożuszek Ewa – język polski, wiedza o kulturze
Paradowska-Hordejuk Beata – język polski, informatyka
Sprawka-Sotirow Anna – nauczyciel bibliotekarz, język polski
Łukjan Kamila – język polski
 
Nauczyciele języków obcych

Bratkowska Agnieszka – język niemiecki. Lider zespołu
Adamiec Malwina – język angielski
Hawryluk Monika – język angielski
Tomasik Wanda – język angielski
Sprawka Aleksandra – język angielski
Mitura Joanna – język niemiecki
Kret Dorota – język rosyjski
 
Nauczyciele matematyki, fizyki i chemii

Wiechnik Edyta – matematyka. Lider zespołu
Arcaba Agnieszka – matematyka
Radej Zofia – matematyka
Jakubiuk Dorota – matematyka
Jakubczak Agnieszka – matematyka
Szewczyk Joanna – fizyka
Bagińska Alicja – chemia
 
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Kraśnicka Iwona – geografia. Lider zespołu
Kurowska Renata – biologia
Pałka Beata – biologia
 
Nauczyciele wychowania fizycznego

Góźdź Andrzej – wychowanie fizyczne. Lider zespołu
Dubielis Anna – wychowanie fizyczne
Bień Bogusław – wychowanie fizyczne
 
Nauczyciele historii i przedmiotów o społeczeństwie

Woźniak Ewa – historia, historia i społeczeństwo,  edukacja dla bezpieczeństwa. Lider zespołu
Woźniak Roman – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Kita Agnieszka – zajęcia artystyczne
Fatyga Magdalena – podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej
 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych – branża informatyczna

Bielecki Dariusz – informatyka, przedmioty zawodowe. Lider zespołu
Borucka Monika – informatyka, przedmioty zawodowe
Głogowska Ilona – informatyka, przedmioty zawodowe
Korzeniowska Barbara – informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe
Potręć Sebastian – informatyka, przedmioty zawodowe
Piotrowska Ewa – informatyka, przedmioty zawodowe
Radkiewicz Marek – informatyka, przedmioty zawodowe
Gniecko-Caban Agata – informatyka, przedmioty zawodowe
 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych – branża archiwistyczna

Łukawska Małgorzata – przedmioty zawodowe. Lider zespołu
 Kudelski Jacek – przedmioty zawodowe

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – technik masażysta

Misiarz Agnieszka – przedmioty zawodowe. Lider zespołu
Kurowska Renata – przedmioty zawodowe
Misiarz Paweł – przedmioty zawodowe
Pałka Renata – przedmioty zawodowe
Polonis-Traczyńska Daria – podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych – branża introligatorska i gastronomiczna

Grum Monika – przedmioty zawodowe. Lider zespołu
Kosik Beata – przedmioty zawodowe
Szot Wiesław – przedmioty zawodowe
Szot Leszek – przedmioty zawodowe
Pawlak Michał – przedmioty zawodowe
Zając Barbara – przedmioty zawodowe
 
Nauczyciele religii

Czyżewska Elżbieta – religia, informatyka. Lider zespołu
Malinowski Radosław – religia

 

Metryka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska