Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie planuje następujące działania:

  • Kontynuacja akcji zbierania nakrętek.
  • Organizacja wyborów radnego z naszej szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.
  • Organizacja wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Uczniowskiego.
  • Zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników.
  • Włączenie się w akcje „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” i „Góra grosza”.
  • Organizacja imprez integracyjnych dla uczniów SOSW.

Opiekun Samorządu Szkolnego:
mgr Magdalena Fatyga


Samorząd Uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

 

Metryka
Autor tekstu: Magdalena Fatyga, Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska