Klasa I

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa
Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język angielski Tim Falla, Paul A. Davis Oxford Solutions elementary Wyd. Oxford
3. język niemiecki Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wąsik
Alles klar 1 Zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Alles klar Neu 1 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
4. wiedza o kulturze Alicja Kisielewska
Andrzej Kisielewski
Adela Prochyra
Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON
5. historia Andrzej Brzozowski
Grzegorz Szczepański
Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006 Wyd. Piotra Marciszuka „Stentor”
6. wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON.
7. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON.
8. geografia Radosław Uliszak
Krzysztof Wiedermann
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
9. biologia E. Bonar,
W. Krzeszowiec,
S. Czachorowski
Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era
10. chemia R. Hass, A. Mrzigod,
J. Mrzigod
To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
11. fizyka red. Maria Fiałkowska Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy. Wyd. „ZamKor”
12. matematyka Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Klasa 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
13. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. MIGRA
14. edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf
Mariusz Cieśla
Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Straus, W. Galant, Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. T. Kowalski, T. Orkisz Kwalifikacja EE08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 1. Urządzenia techniki komputerowej. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk , Wyd. HELION
2. T. Kowalski, T. Orkisz Kwalifikacja EE08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 2. Systemy operacyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION,

 

Klasa II

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego
dla liceum i technikum. Klasa 2. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język angielski Tim Falla, Paul A. Davies Oxford solutions pre-intermedoate. Wyd. Oxford
3. język angielski zawodowy Virginia Evans, Jenny Dooley Information Technology Wyd. Egis (Express Publishing)
4. język niemiecki K. Łuniewska,
U. Tworek, Z. Wąsik
Alles klar1, Alles klar 2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. WSiP
Alles klar Neu 2 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
5. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON – kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej.
6. matematyka M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Matematyka. Klasa 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony
7. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. MIGRA
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia ks. R. Strus Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Kontynuacja podręczników z klasy 1 oraz
2. Barbara Halska, Paweł Bensel Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION
3. Barbara Halska, Paweł Bensel Kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 4. Administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION
4. Piotr Siewniak

Kwalifikacja E14 i EE09 Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION

5. Jolanta Pokorska

Kwalifikacja EE09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 1. Tworzenie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION, wyd. IV kwartał 2018r.

6. Jolanta Pokorska

Kwalifikacja EE09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Część 2. Programowanie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, Wyd. HELION, wyd. w 2019r.

Klasa III

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język niemiecki K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik Alles klar 2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. WSiP
Alles klar Neu 2 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski G. Manin, D. Gryca Oxford Matura Trainer. Repetytorium. Zakres podstawowy. Wyd. Oxford
4. matematyka M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Klasa 2 – kontynuacja z kl. 2 oraz – Matematyka. Klasa 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony
5. historia i społeczeństwo T. Maćkowski

I. Janicka

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd. Nowa Era
Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni Wyd. Nowa Era
6. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. MIGRA
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka. Podręcznik do religii dla klasy III technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Kwalifikacja E 12 T. Kowalski Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Wyd. HELION
2. Kwalifikacja E 13 B. Halska, P. Bensel Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Wyd. HELION
3.   P. Siewniak

Kwalifikacja E14 i EE09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawody technik informatyk, Wyd. HELION

2. Działalność gospodarcza w branży informatycznej Jacek Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik, Ekonomik 2014
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zeszyt ćwiczeń, Ekonomik

Klasa IV

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język niemiecki K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik Alles klar 3. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. WSiP
Alles klar Neu 3 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski   Kontynuacja podręcznika z klasy 3
4. matematyka M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Klasa 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony.
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, M. Przyniosło Powtórka przed maturą. Zadania. Zakres podstawowy.
5. historia i społeczeństwo J. Centek Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość Wyd. Nowa Era
K. Kołodziński Poznać przeszłość. Europa i świat. Wyd. Nowa Era
6. informatyka G. Koba Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. MIGRA
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w rodzinie. Podręcznik do religii dla klasy IV technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. P. Siewniak

Kwalifikacja E14 i EE09. Podstawy programowania w języku JavaScript. Ćwiczenia praktyczne do nauki zawody technik informatyk, Wyd. HELION – kontynuacja z klasy 3

2. J. Pokorska Tworzenie stron internetowych. Część 1, Wyd. HELION
3. J. Pokorska Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Część 2, Wyd. HELION
4. J. Pokorska Tworzenie aplikacji internetowych Część 3, Wyd. HELION

opracowanie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska