Technik informatyk

Klasa I

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski Małgorzata Chmiel
Eliza Kostrzewa
Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1. Część 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język angielski Tim Falla, Paul A. Davis Oxford Solutions elementary Wyd. Oxford
3. język niemiecki Krystyna Łuniewska
Urszula Tworek
Zofia Wąsik
Alles klar 1 Zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
Alles klar Neu 1 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
4. wiedza o kulturze Alicja Kisielewska
Andrzej Kisielewski
Adela Prochyra
Wiedza o kulturze. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON
5. historia Andrzej Brzozowski
Grzegorz Szczepański
Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006 Wyd. Piotra Marciszuka „Stentor”
6. wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek
Jan Maleska
Odkrywamy na nowo. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON.
7. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON.
8. geografia Radosław Uliszak
Krzysztof Wiedermann
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
9. biologia E. Bonar,
W. Krzeszowiec,
S. Czachorowski
Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych. Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era
10. chemia R. Hass, A. Mrzigod,
J. Mrzigod
To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era
11. fizyka red. Maria Fiałkowska Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy. Wyd. „ZamKor”
12. matematyka Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Klasa 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
13. informatyka Grażyna Hermanowska
Wojciech Hermanowski
Informatyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Pedagogiczne OPERON; Informatyka 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. OPERON
14. edukacja dla bezpieczeństwa Bogusława Breitkopf
Mariusz Cieśla
Edukacja dla bezpieczeństwa. Po prostu. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Straus, W. Galant, Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum. Wyd. GAUDIUM
2. wdż red. Teresa Król
Maria Ryś
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Rubikon
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Kwalifikacja E 12 T. Kowalski Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Wyd. Helion

 

Klasa II

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego
dla liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język angielski Tim Falla, Paul A. Davies Oxford solutions pre-intermedoate. Wyd. Oxford
3. język angielski zawodowy Virginia Evans, Jenny Dooley Information Technology Wyd. Egis (Express Publishing)
4. język niemiecki K. Łuniewska,
U. Tworek, Z. Wąsik
Alles klar1, Alles klar 2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. WSiP
Alles klar Neu 2 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
5. historia Andrzej Brzozowski
Grzegorz Szczepański
Ku współczesności. Dzieje najnowsze 1918-2006
Wyd. Piotra Marciszuka „Stentor”
6. podstawy przedsiębiorczości Jarosław Korba
Zbigniew Smutek
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Pedagogiczne OPERON – kontynuacja podręcznika z klasy pierwszej.
7. matematyka M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Matematyka. Klasa 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
8. historia i społeczeństwo T. Maćkowski Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd. Nowa Era
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia ks. R. Strus Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Kwalifikacja E 13 B. Halska, P. Bensel Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.  Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Cz 1 i Cz. 2. Wyd. Helion
2. Kwalifikacja E 14 Jolanta Pokorska Tworzenie stron internetowych
Jolanta Pokorska Tworzenie baz danych i administrowanie bazami.
Jolanta Pokorska Tworzenie aplikacji internetowych.

Klasa III

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język niemiecki K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik Alles klar 2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. WSiP
Alles klar Neu 2 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski G. Manin, D. Gryca Oxford Matura Trainer. Repetytorium. Zakres podstawowy. Wyd. Oxford
4. matematyka M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Klasa 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
M. Kurczab,
E. Kurczab, E. Świda
Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony
5. historia i społeczeństwo T. Maćkowski

T. Maćkowski

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd. Nowa Era
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Wyd. Nowa Era
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka. Podręcznik do religii dla klasy III technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Kwalifikacja E 14   Kontynuacja podręczników z klasy 2
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Jacek Musiałkiewicz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik, Ekonomik 2014
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zeszyt ćwiczeń, Ekonomik

Klasa IV

Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. język polski M. Chmiel, A. Równy, R. Pruszczyński Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era
2. język niemiecki K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik Alles klar 3. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę po gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. WSiP
Alles klar Neu 3 zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
3. język angielski   Kontynuacja podręcznika z klasy 3
4. matematyka M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Klasa 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Matematyka. Zbiór zadań do liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.
M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, M. Przyniosło Powtórka przed maturą. Zadania. Zakres podstawowy.
5. historia i społeczeństwo J. Centek Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość Wyd. Nowa Era
K. Kołodziński Poznać przeszłość. Europa i świat. Wyd. Nowa Era
PRZEDMIOTY DODATKOWE
1. religia R. Strus, W. Galant Świadczę o Jezusie w rodzinie. Podręcznik do religii dla klasy IV technikum. Wyd. GAUDIUM
PRZEDMIOTY ZAWODOWE
1. Kwalifikacja E 14 Kontynuacja podręczników z klasy 3

opracowanie:
Anna Sprawka-Sotirow
Elżbieta Czyżewska