Dnia 27 października 2017 roku uczniowie klas: 2al, 3al, 3ez w ramach kształtowania pozytywnych postaw społecznych oraz integracji ze środowiskiem lokalnym wzięli udział w przedstawieniu pt. „Dom” zrealizowanym w konwencji „czarnego teatru”.

Spotkanie zorganizowane zostało przez ŚDS Akademia Artystyczna, w której aktorami były osoby niepełnosprawne. Była to pouczająca lekcja otwartości na innych, tolerancji oraz wrażliwości i szacunku wobec osób niepełnosprawnych.
Opiekę nad klasami sprawowali: pani M.Adamiec, pani A.Arcaba i pan L.Szot.

spotkanie sds

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Arcaba
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska