Dnia 6 kwietnia 2018 roku w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS odbył się konkurs wymowy angielskiej „Al Rhetorica 2018”, zorganizowany przez Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Była to kolejna edycja prestiżowego konkursu, w którym mogą brać uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest krzewienie kultury fonetycznej języka angielskiego – aspektu, który w nauce języka obcego ma kluczowe znaczenie. Uczestnicy konkursu przedstawiają jurorom i zgromadzonej publiczności krótkie wystąpienie w języku angielskim, które może przyjąć formę piosenki, wiersza, referatu, łamańca językowego, żartu słownego, anegdoty, opowiadania lub odczytania fragmentu książki. Ponadto, każdy z uczestników odczytuje otrzymany od organizatora konkursu tekst w języku angielskim.
W konkursie wzięło udział 44 uczestników z całego województwa. Naszą szkołę godnie reprezentowało dwóch uczniów. Artur Malec z klasy 2al wcielił się w rolę byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Abrahama Lincolna i zaprezentował przemowę gettysburską (The Gettysburg Address ), a Rafał Ugarenko z klasy 1 ap przedstawił skecz pt. Stuff by George Carlin.
Wystąpienia uczestników oceniane były pod względem następujących kryteriów: płynność, dykcja, mowa ciała, poprawność wymowy, poziom trudności wybranego materiału, wrażenie ogólne. Po wielogodzinnych przesłuchaniach jury, w którego skład wchodzili pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej, ogłosiło werdykt. Rafał Ugarenko znalazł się wśród najlepszych uczestników konkursu i otrzymał wyróżnienie za swój znakomity występ!

Serdecznie gratulujemy obu uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

Do konkursu przygotowały uczniów p. Malwina Adamiec i p. Agata Gniecko-Caban.

Metryka
Autor tekstu: Malwina Adamiec
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska