W dniu 10 kwietnia 2018 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 kształcąca się w zawodzie technik archiwista wzięła udział w warsztatach archiwistycznych.

Warsztaty, które poprowadziła Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych pani Anna Oleszek, odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Celem warsztatów było zapoznanie przyszłych archiwistów z unikalną kolekcją cennych materiałów archiwalnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, kształtowanie szacunku do spuścizny kulturowej oraz zapoznanie z nowoczesnymi urządzeniami pracowni archiwistycznej, a także metodami profesjonalnej digitalizacji zbiorów archiwalnych i metodami ich udostępniania .

W warsztatach uczestniczyli także nauczyciele archiwistycznych przedmiotów zawodowych: Jacek Kudelski i Małgorzata Łukawska.

Metryka
Autor tekstu: Małgorzata Łukawska
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska