Ciche leżą kamienie pod skał ciemnym murem.
Noc – wśród żlebu się świeci wąski smug księżyca(…)
Kazimierz Przerwa-Tetmajer „W pustce”

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty poetyckie, które poprowadziła pani doktor Joanna Lekan–Mrzewka, asystent w Katedrze Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, członek Towarzystwa Naukowego KUL.

Pani doktor przyjechała do naszej szkoły z warsztatem podejmującym twórczość Kazimierza Przerwy – Tetmajera, w ramach Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego.
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania obchodów Światowego Dnia Poezji w naszej szkole. Z tej okazji bowiem w klasach: 1al, 1kt, 1 it, 2al, 2it, 2kz zostały zorganizowane WARSZTATY POEZJI PACHTWORKOWEJ, które polegały na tworzeniu poezji z wycinków prasowych. Konstrukcja tekstu, zastosowane środki poetyckiego wyrazu, rodzaje podmiotu lirycznego – wszystko było dowolne, zależne od inspiracji i kreatywności tworzących poezję uczniów. Powstały 22 prace, które zostały wyeksponowane na tablicy w holu na 1 piętrze szkoły.
Kolejnym działaniem było rozwiązywanie testu wiedzy poetyckiej, który sprawdzał wiedzę i umiejętności z zakresu środków poetyckiego wyrazu. Test pisali uczniowie klas pierwszych i drugich. Po sprawdzeniu jury postanowiło nagrodzić czworo uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą: Piotra Szczepaniaka – I miejsce, Cezarego Pajdowskiego – II miejsce, Jakuba ŚwiątkaOliwię Radzik – ex aequo III miejsce.
Odbył się także konkurs na odgadywanie nazwisk autorów i tytułów wierszy. Celem było przypomnienie zapomnianych wierszy i ich autorów oraz zapoznanie się z nieznanymi dotychczas tekstami poetyckimi. Największą znajomością tytułów wierszy i ich twórców wykazali się: Piotr Gralec z klasy 1 kt, Artur Malec z klasy 2al, Piotr Szczepaniak z klasy 2 kz i Norbert Jusiak z klasy 2al. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Następnie pani doktor Joanna Lekan–Mrzewka przeprowadziła warsztaty z analizy i interpretacji utworu poetyckiego Kazimierza Przerwy-Tetmajera „W pustce”. W bardzo interesujący sposób naprowadzała uczniów na rozumienie sytuacji przedstawionej w utworze. Uczniowie analizowali obrazy poetyckie, czytali zastosowane środki i interpretowali utwór. Szukali również odniesienia do sonetu Adama Mickiewicza „Stepy akermańskie”. Na zakończenie wspólnie została postawiona teza interpretacyjna, którą wcześniej starano się udowodnić.
Warsztaty były bardzo ciekawe i wartościowe. Uczniowie przypomnieli sobie sylwetkę Kazimierza Przerwy-Tetmajera, zapoznali się z jego twórczością poetycką oraz przekonali się, że nie należy bać się poezji, warto ją czytać i interpretować.

Warsztaty zostały zorganizowane przez panią wicedyrektor Barbarę Białkowską we współpracy z panią Ewą Kożuszek.
Obchody Światowego Dnia Poezji zostały zorganizowane przez panią Ewę Kożuszek i panią Kamilę Łukjan.

 

Metryka
Autor tekstu: Ewa Kożuszek
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska