We wtorek 23 października już po raz kolejny odwiedziliśmy współpracującą z naszym Ośrodkiem Filię nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Tym razem uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. ”Aktywny czytelnik”. Pani kierownik Jolanta Jurkowska zapoznała młodzież z organizacją biblioteki miejskiej, zaprezentowała regulamin czytelnika, zasady korzystania z bogatego i różnorodnego zbioru. Omówiła także sposoby katalogowania księgozbioru. Emocje wzbudził katalog kartkowy, który ze względu na nowoczesne wyposażenie biblioteki, można uznać za eksponat muzealny.
Ponadto w drugiej części spotkania edukacyjnego uczniowie zostali także zapoznani z okolicznościową wystawą pt. „Zbigniew Herbert. Poeta niezłomny”. Wystawa została zorganizowana ponieważ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 października 2017 ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.
Wyjście zorganizowała Anna Sotirow nauczyciel bibliotekarz.

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska