W piątek 15 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole prelegentów z Oddziału IPN w Lublinie.

Pan Adrian Lesiakowski w wykładzie pt. „Bohaterowie Niepodległej” przedstawił sylwetki osób, które miały znaczący wkład w dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości. Byli to nie tylko bohaterowie powstań narodowych, ale także poeci, pisarze, kompozytorzy oraz ludzie, którzy rozwijali polski potencjał ekonomiczny. Szczególne miejsce w tym gronie zajmują tzw. „Ojcowie Niepodległości”, czyli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Prelegent, zwrócił też uwagę na wątek lubelski, bo wielu ludzi zasłużonych dla wybicia się Polski na niepodległość miało związek z naszym miastem i regionem.
O ludziach walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej, czyli o Żołnierzach Wyklętych opowiadał drugi prelegent – pan Paweł Skrok. Na początku wyjaśnił skąd się wzięło określenie „Żołnierze Wyklęci”, co ono znaczy i dlaczego ich święto jest obchodzone w dniu 1 marca. Następnie w sugestywny sposób przedstawił dramatyczne losy kilkunastu najwybitniejszych Żołnierzy Wyklętych. Patriotyczne emocje emanujące od prelegenta udzieliły się także słuchaczom. Swój wzruszający wykład pan Paweł Skrok zakończył recytacją wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Wilki”.
Oba wykłady bardzo podobały się młodzieży i zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Następnie odbył się quiz historyczny. Uczniowie pojedynczo lub w parach za pomocą tabletów i smartfonów odpowiadali na pytania dotyczące Żołnierzy Wyklętych. Osoby, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały nagrody ufundowane przez IPN. Zwyciężył Piotr Gralec z klasy 2 kt.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od naszych gości odblaskowe opaski w barwach narodowych.
Dużą atrakcją dla młodzieży były też militaria z kolekcji pana Radosława Malinowskiego. Na zakończenie spotkania uczniowie mogli założyć wojskowe mundury i „postrzelać” z replik różnych karabinów. Wielu robiło sobie pamiątkowe zdjęcia.
Spotkanie z pracownikami IPN zorganizowali nauczyciele historii: Ewa i Roman Woźniakowie.

Metryka
Autor tekstu: Roman Woźniak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska