Uczniowie klas pierwszych, Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2, kształcący się w zawodzie kucharz, 3 grudnia 2019 roku wzięli udział w konkursie pt.: „Wiedza z kuchni”, który był dla nich dedykowany.Celem konkursu było sprawdzenie poziomu dotychczas zdobytej wiedzy, z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie kucharz: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
Uczniowie klas pierwszych mieli możliwość współrywalizacji, co odgrywa istotną rolę w pogłębianiu wiedzy oraz w jej sprawdzeniu na forum grupy, daje ciekawe doświadczenia oraz możliwość efektywnego spędzenia czasu.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w konkursie pt.: „Wiedza z kuchni” odbyło się 5 grudnia 2019 r.
We współzawodnictwie uczestniczyło dziewięciu uczniów z klas pierwszych branży gastronomicznej naszej szkoły. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy z zakresu objętego programem nauczania w zawodzie kucharz. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, katalogi ze sprzętem i urządzeniami gastronomicznymi oraz świąteczny upominek. Zostały przyznane trzy wyróżnienia, które otrzymali: Marcin Dymidiuk z klasy 1tz, Kacper Kempa z klasy 1kzp oraz Daria Wolińska z klasy 1kz. Pierwsze miejsce i pierwszą nagrodę uzyskał Ernest Wilk z klasy 1tz.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu konkursu.
Konkurs zorganizowali i nagrody ufundowali nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej: pan Michał Pawlak i pani Monika Wójcik.

Metryka
Autor tekstu: Monika Wójcik
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska