Wyniki egzaminu zawodowego zdawanego w sesji styczeń – luty 2018 są do odebrania w sekretariacie szkoły. Uwaga! Uczniowie, którzy chcą podwyższyć wynik lub przystąpić do egzaminu poprawkowego, deklaracje składają w sekretariacie wyłącznie w dniach od 23 marca do 30 marca 2018 r. Barbara Białkowska – wicedyrektor  Czytaj całość

Dnia 2 marca 2018r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie odbył się XXXVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej, w którym do rywalizacji z 40 innymi recytatorami stanęła Agata Popławska.Czytaj całość

W środę 14 marca 2018 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią Urszulą Gierszon – córką Mariana Adama Suszka ps. „Cichy”. Znamienitego gościa, który jest poetką, prozaikiem i krytykiem literackim oraz animatorką kultury, powitała pani wicedyrektor Barbara Białkowska.Czytaj całość

Strona 1 z 212