W dniu 15 marca grupa uczniów ostatnich klas szkoły branżowej oraz szkoły policealnej wzięła udział w inicjatywie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie „W drodze do zatrudnienia – wsparcie młodzieży na rynku pracy” wpisującym się w projekt Kuratorium Oświaty w Lublinie pt. „Zawodowy strzał w 10”.Czytaj całość

Dzień 14 marca to DZIEŃ LICZBY PI. Świętowanie rozpoczęliśmy od wykonania wystawy na tablicy, która ozdobiła korytarz pierwszego piętra. Następnie uczniowie naszej szkoły, wraz z nauczycielami matematyki: panią Magdaleną Wołoszczak – Wysocką i panią Agnieszką Walczak, wzięli udział w obchodach Dnia Liczby Pi w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.Czytaj całość