Tydzień Bibliotek to ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.Czytaj całość

Dnia 11 maja 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu zawodowego TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W ZAWODZIE. Konkurs skierowany był do uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i introligator. Organizatorem przedsięwzięcia, podobnie jak w latach wcześniejszych, byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Pani mgr Monika Grum i Pan mgr inż. Michał Pawlak.Czytaj całość

Strona 1 z 212