Dnia 27 lutego zainteresowani uczniowie klas programowo najwyższych odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia”, który jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania Warsztatu, a ściśle mówiąc wszystkich funkcjonujących w nim pracowni: poligraficzno-komputerowej, krawieckiej i prac ręcznych, rękodzieła, gospodarstwa domowego, pamiątkarstwa, porządkowo-dekoratorskiej oraz introligatorskiej. Uczniowie zapoznali się z różnymi technikami pracy w tych pracowniach, a także ze sposobem prowadzenia terapii społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia do Warsztatu. Następnie każdy uczeń miał możliwość wzięcia udziału w zajęciach rękodzielniczych, w których, pod okiem instruktorów terapii zajęciowej, wykonał z kolorowej masy solnej ozdoby.
Opiekę sprawowały panie Agnieszka Najda i Daria Polonis-Traczyńska.

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Najda
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska