10 maja 2021 roku odbył się etap regionalny XV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. 202 uczniów klas technicznych z 25 szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności z różnych kwalifikacji zawodowych.

Patronat nad konkursem sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Organizatorami konkursu są: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Naszą szkolę reprezentowali: Jakub Sise z klasy 3kt i Szymon Budzyński z klasy 3it.

Szymon uzyskał wyróżnienie w kwalifikacji EE.08.

08 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca. Podczas jej trwania uczniowie wysłuchali interesujących wykładów dotyczących:

– umiejętności dla rozwoju ‘employability’; 

– certyfikacji umiejętności informatycznych ECDL;

– certyfikacji umiejętności zawodowych VCC.

Szymon otrzymał voucher na wybrany przez siebie egzamin ECDL.

Z powodu sytuacji epidemicznej konkurs i konferencja zostały przeprowadzone w formie on-line.

Autor tekstu: Monika Borucka