Uczniowie klasy 1kz z Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia   kształcący  się w zawodzie kucharz w dniu 23.11.2021 uczestniczyli  w wycieczce przedmiotowej do „Dworu Choiny” w Kazimierzówce.

Pani Bożena Choina – Właścicielka restauracji przekazała  informacje związane z historią powstania Dworu, własną karierą zawodową, wymaganiami wobec kandydatów na stanowiska gastronomiczne. Młodzież zwiedziła kuchnię właściwą, restaurację, recepcję, pokoje hotelowe, salę konferencyjną oraz piękny ogród hotelowy. Na zakończenie uczniowie zostali skorzystali ze słodkiego poczęstunku zaserwowanego w restauracji hotelowej zgodnie z zasadami sztuki kelnerskiej.

Wycieczkę zawodową zorganizowała  Pani Agnieszka Dziedzic–wychowawca klasy 1kz, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, która wraz z Panią Haliną Górniak sprawowała opiekę nad uczniami. 

Serdecznie dziękujemy Pani Bożenie Choina  za przyjęcie kolejnej grupy uczniów z naszego Ośrodka.

Autor tekstu:
Agnieszka Dziedzic