W ramach konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski „ Klasa Gospodarzem Szkoły”, klasa  3 oz – ogrodnicy,  przygotowała:

– pachnący świerk – żywą choinkę,  która stanęła w holu szkoły,

– zorganizowała  konkurs na ozdobę choinkową,

– konkurs  na stroik świąteczny bożonarodzeniowy,

– wykonała kartki świąteczne,

Cele konkursów:

  • rozwijanie wyobraźni artystycznej uczniów oraz ćwiczenie sprawności manualnej,
  • twórcza organizacja czasu wolnego – zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły,
  • promocja nowoczesnych prac uczennic z powstałego w tym roku nowego kierunku kształcenia – florysta.

Prace wykonane przez młodzież pod opieką wychowawców oraz nauczycieli  klas ogrodniczych:  p. Paulina Brodowska, p. Ilona Kwietniewska, p. Grażyna Zgierska, p. Halina Górniak.
W organizację wydarzenia włączył się również Samorząd Uczniowski.

Rozstrzygnięcie konkursu  odbyło się 17 grudnia 2021 roku.  Wysoki poziom prac sprawiał duże trudności w wytypowaniu tych najlepszych. Wszyscy uczestnicy zasługują na specjalne wyróżnienie. Przy wyborze jury brało pod uwagę staranność prac, technikę wykonania, pokonanie trudności w czasie realizacji prac, dobór materiałów,  kreatywność.

Jury konkursu przyznało :

W kategorii stroik:

  1. miejsce Agata Wójcik kl. 1fp
  2. miejsce Klara Siuciak kl. 2 tzp
  3. miejsce Anna Szymczak kl. 1 al.

W kategorii ozdoba choinkowa:

  1. miejsce , praca zbiorowa; Dominik Grabowski, Alicja Sałata, Jakub Świątek kl. 2ap
  2. miejsce Patrycja Wójciak kl. 1 ppA
  3. miejsce ex aequo Helena Motyl  3 ppB i Daria Wolińska kl. 3 kz

Szczególne wyróżnienie otrzymują:

Kl. 3 kz  , Agnieszka Gębska kl. 1 fp, Patrycja Wójcik kl. 1 fp,

Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci upominków. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Samorząd Uczniowski przekazał uczestnikom słodycze.

Wykonane ozdoby choinkowe są wyeksponowane na choince.