Dnia 8 czerwca 2022 roku młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 z klas: 1ap, 2ap, 2bp kształcąca się w zawodzie technik archiwista, wzięła udział w wycieczce na teren Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady na Majdanku. Uczniowie zwiedzili odrestaurowane pomieszczenia łaźni i komór gazowych oraz interesujące wystawy stałe.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele uczący w zawodzie technik archiwista.