W 1822 roku ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zbiór poezji, który zapoczątkował okres Romantyzmu w Polsce.

Z tej okazji w naszej szkole odbyła się coroczna akcja Narodowego Czytania, podczas której uczniowie wszystkich klas liceum czytali wybraną przez siebie balladę – była to „Świtezianka”. Każdy czytający uczeń otrzymał, upamiętniającą wydarzenie, pieczątkę do zeszytu z języka polskiego. Szkolna akcja została upamiętniona również na stronie prezydenta RP: PREZYDENT.PL

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/inicjatywy/narodowe-czytanie/2022-ballady-i-romanse/uczestnicy-akcji/events,lublin,309

Razem z uczniami lekturę czytały polonistki: Monika Drozd oraz Ewa Kożuszek.

Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

List Prezydenta RP