„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

W dniu 5 grudnia br. dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS z Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego Wydziału Filologicznego, gościł w naszym Ośrodku z otwartym wykładem na temat Jak powstaje słownik? Z warsztatu leksykografa. Wykład był zorganizowany w ramach  realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025. Na wykładzie obecni byli uczniowie Technikum nr 2 specjalności technik informatyk i technik masażysta, a całe spotkanie było zorganizowane przez Panią mgr Barbarę Białkowską – polonistkę i koordynatorkę programu w technikum. Na przykładzie kilku słowników i leksykonów polsko-bułgarskich prof. P. Sotirow opowiedział o procesie powstania opracowań leksykograficznych, przy tym specjalnie wskazał na ważną rolę, jaką one pełnią dla przekładu współczesnych  polskich dzieł literackich na język obcy i dla popularyzacji polskiej kultury za granicą. Ponadto młodzież z ciekawością zapoznała się ze słownikami, których współautorem był gość  zorganizowanego spotkania.Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której uczniowie zadawali pytania w związku z tematem wykładu.

Autor tekstu: Barbara Białkowska