W dniu 20 lutego 2023 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej z województwa lubelskiego.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane uczniom szkół średnich, którzy otrzymali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym. Z wielką przyjemnością i dumą informuję, iż dwie uczennice naszej szkoły otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Są nimi: Nikola Wojciechowska z klasy 2al oraz Emilia Kuźmiczuk z klasy2mt (z przyczyn zdrowotnych Emilia nie mogła osobiście odebrać stypendium).

Życzymy Wam, drogie stypendystki, spełnienia marzeń i realizacji najśmielszych wyzwań. Niech to stypendium będzie dla Was tylko pewnym etapem na Waszej drodze w zdobywaniu wiedzy i dojściu do obranego celu.