Adresatami konkursu są  wszyscy uczniowie SOSW im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przejawiający zainteresowania kuchnią i sztuką irlandzką.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie w dowolnej formie i  technice Najładniejszej Dekoracji z okazji Dnia Świętego Patryka, np. koniczynki z ciasta kruchego, kapeluszy z masy cukrowej, muffinek,  skrzata irlandzkiego, makiety baru irlandzkiego, stroika z widokiem doliny lub farmy irlandzkiej, książki kuchni irlandzkiej, obrazu lub innej dekoracji.

Celem Konkursu jest kultywowanie chrześcijańskiej tradycji związanej z życiem i działalnością Świętego Patryka, rozwijanie uzdolnień kulinarnych i artystycznych, wrażliwości na potrzeby  drugiego człowieka, czerpania radości z pracy twórczej, integracji międzypokoleniowej.

Regulamin konkursu:

Chętni uczestnicy sporządzają indywidualne lub grupowe prace konkursowe na zajęciach szkolnych lub w domu, dopuszczalna jest  pomoc  nauczyciela/ rodzica.

Dla zwycięzców konkursu 1,2,3 miejsca przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Prace konkursowe należy dostarczyć w estetycznym opakowaniu, np. na podstawce, w koszyczku, pudełku, itp.,  z informacją (karteczką) zawierającą: nazwę pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę, praca wykonana pod kierunkiem ………… (imię i nazwisko nauczyciela).

Termin dostarczania prac konkursowych do dnia 15.03.2023 (środa) do godz. 10:00 do sali nr 2 lub 3 do pani Agnieszki Dziedzic.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów.

Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursową, pomysł, kreatywność, estetyka wykonania. Uczestnicy wykonują prace konkursowe z  materiałów własnych. Prace przechodzą na własność szkoły i będą umieszczone  na wystawie  pokonkursowej.

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie informacji o wynikach konkursu i zdjęć  dokumentujących wykonane prace na stronie internetowej szkoły/faceebooku, itp.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorki konkursu:

  Agnieszka Dziedzic, Edyta Żukowska, Marzena Haczewska. Ewa Kożuszek