22 marca w Lubelskim Centrum Kultury  przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Magdaleną Majdańską uczestniczyli w spotkaniu pt. „Porozmawiajmy o młodzieży – spotkanie z lokalną młodzieżą”z udziałem Zastępców Prezydenta Miasta Lublin – Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak i Panem Mariuszem
Banachem, reprezentacją wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Lublin oraz Młodzieżową Radą Miasta Lublin.Podczas tego wydarzenia młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w panelach dyskusyjnych dotyczących Samorządów Uczniowskich, Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Spotkanie to stanowiło pierwszy etap projektu „Młodzi dla młodych”, który będzie realizowany w naszym mieście.

Ciekawym punktem programu były warsztaty integracyjne dla samych uczniów, podczas których młodzi mogli rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, a także zdobywać umiejętności pracy w grupie i budowania zespołu.

Młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat wolontariatu, Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, organizacji młodzieżowych oraz ciekawych inicjatyw realizowanych przez nasze miasto i inne szkoły.

Dla nauczycieli także zostały zorganizowane inspirujące warsztaty w formie gier edukacyjnych dotyczących pracy z uczniami i ideą samorządności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego miasta – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

https://lublin.eu/lublin/esm2023/

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami