Dnia 25.04.2023 r. uczniowie klas ogrodniczych 1oz i 3azp, wraz z wychowawcami, uczestniczyli w wycieczce do parku Zoom Natury w Janowie Lubelskim. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane środowisku naturalnemu i ekologii. Głównym punktem wycieczki było doświadczanie zjawisk i przyrody w czterech laboratoriach.

            Laboratorium główne Zoom Natury obejmowało wystawę z zakresu botaniki i zoologii. Przez specjalne soczewki uczniowie mogli zajrzeć w niewidzialne gołym okiem tajniki natury. Dzięki niezwykłym gatunkom zwierząt oraz urozmaiconym multimediom (projektory 3D, panele dotykowe, gry interaktywne) zawartość merytoryczna tej wystawy w łatwy sposób była przyswajana przez uczniów.

            Laboratorium „Runo leśne” w ciekawy sposób przedstawiało metody obserwacji przyrody. Uczniowie mieli okazję rozpoznać gatunki grzybów jadalnych i trujących, wsłuchać się w odgłosy leśnej puszczy oraz poczuć jej zapach (panel ścienny z ukrytymi zapachami).
            Kolejne „Laboratorium Awifauny i Troposfery” umożliwiło zwiedzającym pokazanie różnych gatunków ptaków, ich jaj oraz piór, zjawisk atmosferycznych oraz sposobu działania teleskopu. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszył się  interaktywny sokół naśladujący ruchy zwiedzających.

            Ostatnie „Laboratorium Energii i Recyklingu ukazało przykłady zastosowania odpadów. Były to między innymi: mozaika z odzyskanego szkła czy instalacje z przedmiotów z recyklingu. Uczniowie uzyskali informacje na temat różnych rodzajów, źródeł oraz sposobów wykorzystania energii. Młodzież mogła również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Pobyt w Parku Zoom Natury zakończył się obiadem w restauracji. Wycieczka dostarczyła uczniom ciekawie przekazanej wiedzy oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

Cele wycieczki:

  • uwrażliwienie na problemy środowiska,
  • kształtowanie zachowań proekologicznych,
  • budzenie szacunku do przyrody,
  • integracja klas ogrodniczych.

Nauczycielki – organizatorki wycieczki: Paulina Brodowska i Agnieszka Bratkowska