W wyborze ścieżki kształcenia nie można zdawać się na przypadek. Aby dobrze zdać egzaminy maturalne i wybrać swoją edukacyjną przyszłość, potrzebne są sprawdzone informacje. W związku z tym 5 września uczniowie ostatnich klas liceum i technikum uczestniczyli w Lubelskim Salonie Maturzystów 2023, który odbył się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.Program Salonu obejmował wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat egzaminów maturalnych oraz prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich.
Podczas Salonu każdy zarejestrowany uczestnik odebrał nieodpłatnie (lub uzyska kod do e-booka) Informator dla Maturzystów 2024. Można w nim znaleźć nie tylko niezbędne informacje o „nowej” maturze, ale też Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023 i Ranking Kierunków Studiów (74 najpopularniejsze kierunki studiów) oraz informacje o szczegółowych zasadach przyjęć na wszystkie uczelnie w Polsce na rok akademicki 2024/2025.