W dniu 13 października 2023 roku w naszym Ośrodku miała miejsce uroczystość ślubowania klas pierwszych połączona ze Świętem Edukacji Narodowej oraz Dniem Patrona. W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz rodzice. W części oficjalnej wydarzenia uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Nie zabrakło również części artystycznej, w której udział wzięli uczniowie klas pierwszych oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego.