W październiku i listopadzie uczniowie klasy 1at wzięli udział w konkursie „Zielone laboratorium Lafarge”. Przeprowadziliśmy interaktywną lekcję „Woda! Źródło życia!” na temat problemów środowiskowych związanych z wodą. Poznaliśmy założenia dobrej gospodarki zasobami wody – system retencji i praktykę niemarnowania wody. Zrealizowaliśmy wyzwanie konkursowe, wykonując z butelki plastikowej deszczomierz, w którym przez miesiąc gromadziła się woda opadowa. Zebrało się 330 ml. Postawiliśmy przed sobą zadanie obliczenia, ile wody deszczowej możemy zaoszczędzić, zbierając ją do beczek z dachu o powierzchni 50 m.kw.
Jak to obliczyliśmy? Wystarczy mieć obwód butelki, pojemność nagromadzonej wody oraz znać podstawowe wzory matematyczne. Szok!!! Przez miesiąc pomiarowy można było zebrać ponad 2000 litrów wody deszczowej, a to jest ponad 10 wanien! Tak zebraną wodę można spożytkować np. do podlewania trawnika i ogródka. W ten sposób zaoszczędzimy wodę z wodociągu i pieniądze. A także staniemy się bohaterami ochrony środowiska przyrodniczego. Przedstaw obliczenia Rodzicom. Włączmy się wszyscy w akcję niemarnowania wody!!!