Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 73/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym „Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,Czytaj całość