01 grudnia 2023 r. młodzież ze Szkoły Policealnej nr 11 wzięła udział w warsztatach archiwistycznych, które odbyły się Instytucie Humanistyki UMCS. Wykład i zajęcia praktyczne przeprowadził pan dr Robert Stępień, adiunkt Wydziału Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS.
Nasza młodzież zapoznała się z praktycznymi metodami poszukiwań genealogicznych przy pomocy dostępnych w Polsce baz danych. Uczniowie wysłuchali interesujących wykładów prof. Janusza Łosowskiego i dr. hab. Krzysztofa Latawca.
W wycieczce uczestniczyli i sprawowali opiekę nad uczniami nauczyciele archiwistycznych przedmiotów zawodowych: Agnieszka Walczak i Jacek Kudelski.