Szopka bożonarodzeniowa jest dobrze znana mieszkańcom Lublina. Jak co roku w grudniu, stoi na styku deptaka i Placu Litewskiego. Tradycyjnie kolędują w niej wokaliści oraz chóry dziecięce i młodzieżowe.
20 grudnia, w godzinach popołudniowych, w szopce kolędowały, reprezentując nasz Ośrodek, Diana Kapełuś oraz Daria Wolińska. Uczennice zostały przygotowane przez panią Ewę Kożuszek.